28 août 2011

Dennis Scholl


Artiste : Dennis Scholl (b.1980, Germany)
Selbst als Garten. Bleistift auf Papier Dennis Scholl, 80 x 63 cm (2007)
Triumph. Bleistift auf Papier Dennis Scholl, 150 x 110 cm (2007)
Zweifache Darbietung. Bleistift auf Papier Dennis Scholl, 110 x 75 cm (2007)
Für Lucina. Bleistift auf Papier Dennis Scholl, 207x150 cm (2010)
Für Aimée. Bleistift auf Papier Dennis Scholl, 207x150cm (2009)
[publié par alecshao] & ARTchipel]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire